Още четири жилищни блока си гарантираха санирането, след като на 18 май бяха сключени двустранни договори между общината и сдруженията на собствениците. Това са бл. „Корабостроител“ на ул. „Любомир Пипков“, бл. „Куманово“ в кв. „Възраждане“, бл. „Вихър“ на ул. „Сан Стефано“ и бл. 60 на ул. „Сребърна“. Така подписаните двустранни контракти стават вече 46. Това показва актуализираният регистър за изпълнение на Националната програма за санирането в Русе. 
Други седем блока също предстои да бъдат санирани, ако заявленията им за интерес и финансова помощ бъдат одобрени. Две от тях - за блоковете „Арда“ и „Славянка“, са подадени в края на април, а останалите - за „Единство“, „Тимок“, „Светъл дом“, „Аврора“ и блокът на ул. „Муткурова“ 6 през този месец, като всички все още се обработват. А иначе одобрените сдружения също са 46, което отново показва, че от общината задействат изключително бързо контрактите, за да гарантират санирането на блоковете с подпис. 
При сключването на тристранните договори с областния управител и Българската банка за развитие обаче няма движение от февруари. Това се дължи на наплива на заявления в банката, които се обработват поетапно.
Междувременно стана ясно, че има четирима кандидати по обществената поръчка за проучване на енергийната ефективност и изготвяне на технически паспорт на пет жилищни блока. И четиримата участници са обединения, като сред тях са консорциум „ТНТ Ефект“, който включва софийските „Софена“ и „Арена“, и консорциум „Консултанти 2020“, в който влизат софийските „Велдер консулт“, „Велдер инженеринг“ и „Проджекта“. Останалите двама участници, които ще се борят за спечелване на поръчката, са ДЗЗД „Ека консулт“, което включва софийската „Хес-Проект“ и „Ека студио“, както и ДЗЗД „Инвестгруп“. 
Поръчката е обособена в две позиции и обхваща блок „Шейново“ на едноименната улица и „Чинар“ на ул. „Рени“ 6, както и блоковете „Изола планина“, „Елба“ и „Калофер“. Общата й стойност е 301 135 лева без ДДС, като най-висока е сумата за бл. „Шейново“ - 87 395 лв, а най-ниската за „Калофер“ - 31 639 лв. Срокът за изпълнение е 50 дни.