Още 157 хиляди лева са преведени от Държавен фонд „Земеделие“-Разплащателна агенция на рибарската група „Главиница-Тутракан-Сливо поле“, съобщиха вчера от ведомството. Изплатената субсидия е реализирани дейности по създаването на център за регионален туризъм, както и реконструкция на местно читалище. По-рано през годината рибарската група получи още 98 хил. лева окончателно плащане за проекта си „Тихият Дунав“, имащ за цел съхраняване на традициите в придунавския регион.
През 2011 г. МИРГ „Главиница - Тутракан - Сливо поле“ стана първата подписала договор с Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Максималната одобрена обща стойност на местната стратегия за развитие 2011-2013 г. на инициативната група бе за малко над 7 млн. лева.
Сегашното плащане е част от 350 000 лева, преведени от Държавен фонд „Земеделие“-Разплащателна агенция за три реализирани проекта на Местни инициативни рибарски групи (МИРГ) по мярка 4.1 „Развитие на рибарските области“ от Оперативната програма за развитие на сектор „Рибарство“ (ОПРСР) 2007 -2013 г.