Основните дейности от сектора на услугите отбелязват значителен ръст през първото тримесечие на 2016 година, показват данните на Националния статистически институт. Общият индекс на оборота за сектор „Транспорт, складиране и пощи“ нараства с 5% спрямо четвъртото тримесечие на 2015 година. Ръст е регистриран при дейностите „Складиране и обработка на товари, спомагателни дейности в транспорта“ - с 6.9%, „Сухопътен транспорт“ - с 5.3%, „Пощенски и куриерски услуги“ - с 1.9%. Намаление на индексите на оборота се наблюдава при „Воден транспорт“ (8.9%) и „Въздушен транспорт“ (1.3%). 
Сектор „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения“ отчита покачване с 0.3%, най-вече заради ръста на  „Информационни услуги“ (3.7%), „Дейности в областта на информационните технологии“ (3.1%) и „Издателска дейност“ (3.0%). 
Спад е регистриран при „Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика“ - с 8.9%, „Далекосъобщения“ - с 2.1%, и „Радио- и телевизионна дейност“ - с 1.6%.
През първото тримесечие на 2016 г. общият календарно изгладен индекс на оборота за сектор „Транспорт, складиране и пощи“ нараства с 8% в сравнение със същия период на миналата година. Увеличение се наблюдава при повечето дейности, като то е най-значително при „Пощенски и куриерски услуги“ (13.1%) и „Складиране и обработка на товари, спомагателни дейности в транспорта“ (10.8%). Намаление е регистрирано при „Воден транспорт“ и „Въздушен транспорт“, съответно с 6 и с 3.5%.