Популярният магазин „24 часа“ в „Дружба 3“ е на тезгяха за втори път тази пролет, научи „Утро“. Търговският обект е обявен отново за продан от русенския синдик Димитър Христов, който управлява несъстоятелността на ЕТ „Пламен Чобанов - Чобанов“. За втория търг цената е намалена с 20%. През април супермаркетът и оборудването му се предлагаха на цена 1 228 126,00 лева. Сега за тях наддаването тръгва от 982 500,80 лева. Предложения се приемат до 17 часа на 16 юни.
Тази година стартира втори опит за продажба на търговския обект след неуспешната процедура през 2013 г. Тогава частният съдебен изпълнител Милкана Македонска извади на тезгяха магазина, в който и тогава, и сега наемател е ЦБА. Оказа се, че върху него е учредена ипотека в полза на Уникредит Булбанк, „Ейч Ви Би Лизинг“ и физическо лице. Процедурата обаче бе прекратена, тъй като фирма „Аргос“ ООД подаде иск за обявяване на собственика в несъстоятелност. Решението бе взето от Окръжния съд в Разград, където по регистрация бе седалището и адресът на управление на ЕТ „Пламен Чобанов - Чобанов“.
Преди 3 години към магазина имаше интерес и от конкурентни на ЦБА вериги, но оттогава насам пазарът на бързооборотни стоки в Русе се промени драстично като „Пени Маркет“ тотално напусна града, а „Билла“ затвори половината си магазини. Исканата сега цена и след намалението остава доста висока. Преди три години за магазина се искаха едва 824 100 лева.