Семейство се сдоби с едногодишни условни присъди с 3-годишен изпитателен срок, след като решило да измами банка, като използва фалшиви документи. Целта била с неистинско удостоверение кредитът им да бъде преструктуриран. Опитът обаче не минал.
 Всичко започнало на 20 май 2008 година, когато „М“ ЕООД взело 100 000 евро заем от Банка ДСК. Целта била да рефинансират задълженията на фирмата към банката. Според погасителния план до април 2010 г. следвало да платят 30 000 евро, а остатъкът от кредита от 70 000 евро - до 20 май 2010-а. 
Дружеството обаче закъсало и семейството осъзнало, че не може да си изпълни задълженията по договора и да върне отпуснатите пари. Затова съпругата поискала преструктуриране на кредита, като се удължи срокът за разплащане и се въведе по-благоприятен погасителен план. И банката се съгласила. Впоследствие страните подписали договор, според който 20-те заложени машини и съоръжения не можело да бъдат залагани без съгласието на банката. Малката подробност обаче била, че вещите вече били запорирани от НАП. Банката така и не разбрала, а и двамата съпрузи решили да си мълчат. 
Проблемът настъпил, когато банката поискала документ, че заложените в нейна полза вещи нямат други тежести. От удостоверението, което обаче семейството имало от Централния регистър на особените залози, било видно, че част от заложените в полза на банката вещи били вече запорирани в полза на НАП. Затова съпрузите решили, че удостоверението в оригиналния си вид няма да им свърши работа и кредитът им няма да се преструктурира. Неясно кой и кога успял да го преправи така, че да изглежда, че запорираните от данъчните съоръжения са без тежести. За целта няколко страници от официалното удостоверение били подменени. 
Съдът на първа инстанция отчете, че съпрузите са искали да се снабдят с благословията на банката, макар реално имуществото им да е било запорирано и да са нямали какво обезпечение да предоставят. От друга страна пък сметна, че действително е имало риск да се стигне до несигурност в кредитната система, но щети за банката не са нанесени, тъй като юрисконсултът на момента се усъмнил в истиността на документа. На място дошъл експерт от Регистъра за особени залози, който заключил, че удостоверението е фалшифицирано и банката сезирала Русенската районна прокуратура.
Така двамата съпрузи се сдобиха с условни присъди, но наказанията могат да се обжалват.