Млечните крави в страната намаляват през 2015 година, а месодайните се увеличават. В същото време расте средният брой на животните във фермите, отчита агростатистиката.
Като цяло към 1 ноември 2015 г. има незначително увеличение на броя на кравите с 2,3%. Увеличението при месодайните крави е 55,6% спрямо предходната година и техният брой миналата година е надхвърлил 76,4 хил. броя. При млечните крави се наблюдава намаление от 6,5%. 
Биволите са с 13,5% повече спрямо 2014 г., а биволиците са със 7,2% повече. Овцете майки се увеличават с 0,7%, като ръстът при месодайните породи е 15,6% и към 1 ноември 2015 г. те са 92,5 хил. броя. 
 Броят на козите намалява с 5,4%, а на козите майки - с 3,4%. Свинете са с 8,5% повече, а разплодните женски свине над 50 кг са с 5,4% повече.
В резултат на намаляването на броя на фермите се увеличава средният брой на отглежданите животни в стопанствата. Съществено увеличение се наблюдава на стопанствата, в които се отглеждат над 100 млечни крави (13,7%) и над 20 биволици (35,7%).
Стопанствата с над 100 овце майки са се увеличили с 11,3%,  а с над 100 кози майки са с 37,8% повече. Броят на стопанствата с над 50 свине майки се запазва, но отглежданите в тях животни се увеличават.
1,152 млн. т е общо добитото мляко в стопанствата през 2015 г. Кравето мляко е 1 млн. т,, овчето - 74 хил. т, козето -  40 хил. т и над 9 хил. т - биволското. 
През изследвания период от животновъдните стопанства са продадени живи или са заклани около 2,2 млн. броя животни.