Нощната и зелената линия на градския транспорт в Русе са на фаза възможност за кандидатстване по проект на програмата „Хоризонт 2020“. Става въпрос за това община Русе да се възползва от програмата, за да се закупи пилотен зелен автобус. Нощната и зелената линия експериментално ще послужат да се проследи интересът на гражданите с оглед насърчаване на ползването на обществения градски транспорт и дали е рентабилно да се закупят повече подобни автобуси и да се въведат още подобни линии. В тази връзка с община Мадрид подготвяме подобен проект, каза зам.-кметът Страхил Карапчански на сесията вчера по повод питането на общинския съветник Галин Григоров от ВМРО кой ще стопанисва и поддържа зелена автобусна линия за 1 млн. лв. 
Всъщност закупуването на зелен автобус е една от приоритетните мерки в Плана за устойчива градска мобилност на Русе за периода 2016-2026 година, който бе приет от съветниците. 
Карапчански обясни, че има различни варианти за стопанисване на автобусната зелена линия, като това може да бъде вменено на превозвачите чрез анекс. Ако инвестицията покаже своята перспективност, впоследствие ще се търсят възможности за надграждане по проекти, допълни още той.
Червеният Александър Неделчев коментира, че подготовката на такава програма за 10 години е много важна. Той предложи в нея да бъдат залегнати мерки за намаляване на шума от автомобили, срещу паркирането върху тротоари и зелени площи, както и за неспазването на курсовете от водачите на обществения транспорт. 
Темите са заложени като конкретни цели и мислим в една посока, отговори Карапчански.