Увеличение на бедността в Европа отчита Международната организация на труда (МОТ).

Организацията изчислява, че през 2012 г. над 300 млн. души в развитите страни са живели в бедност. Това нарастване на безработицата е свързано с увеличаващия се брой бежанци, които пристигнаха в Европа през последните няколко години. Жените и децата са най-засегнати от бедността.

В последния си доклад на МОТ, посветен на световната заетост и социалните прогнози за 2016 г., се отбелязва, че макар крайните нива на бедност да са намалели с повече от половина от 1990 г. насам, твърде много хора продължават да живеят в бедност по света, въпреки че работят.

Работните места обаче често правят хората уязвими - понякога трудът им е неплатен, концентрирани са в ниско квалифицирани професии и нямат социална защита.

Организацията изчислява, че почти 2 млрд. души живеят с по-малко от 3,10 долара на ден, което е 36% от нововъзникналия и развиващ се свят.