Дарение от болнични легла, ортопедични матраци, инвалидни колички, шкафове и офис обзавеждане получи Университетската многопрофилна болница за активно лечение в Русе от „Спарки“ АД и DRK Kliniken Berlin-Kopenick по сключен от 2009 година договор.
До момента УМБАЛ е получила от немската фирма дарения за близо 200 000 евро, които включват мобилни рентгенови апарати, респиратори, анестезиологични апарати, перфузори, аспирационни помпи, пациентни монитори и доплер ехограф. За 7-годишния период по договора са доставени още болнични механични легла, дюшеци за болнични легла, родилно легло, помощни шкафчета, инвалидни колички и проходилки, както и антидекубинтални дюшеци.
Помощта е разпределена за нуждите на отделенията на болницата и е принос за подобряване на лечението и грижите към пациентите.