Първенецът на факултет „Бизнес и мениджмънт“ на Русенския университет Георги Георгиев за втори път избра да стажува в областна администрация Русе. Студентът със специалност Международни икономически отношения е сред осемте отличници, които ще посетят Европейския парламент в Брюксел по покана на Мария Габриел. В момента Георги е в областната управа на 10-дневен преддипломен стаж и вече работи по одобрена програма от областния управител Стефко Бурджиев, който го поздрави за постигнатите високи резултати в учението и в разработването на обществено значими теми.
Днес Георги ще се включи в Деня на отворените врати на областна администрация с ученици от Английската гимназия, която е завършил с отличие преди 4 години.  Той ще представи есето си „Бежанската криза през погледа на икономиста“, класирано в Топ 10 на Третия национален конкурс за есе, организиран от клуб „Финанси“ към Варненския икономически университет.