Въвеждането на нощни линии в обществения градски транспорт е една от приоритетните мерки в Плана за устойчива градска мобилност на Русе за периода 2016-2026 година, а основната цел е градският транспорт да се превърне в разумен избор за пътуване, особено през нощта, както и да се увеличи делът на ползващите го граждани. Индикативната стойност на тази мярка е 500 000 лева и се предвижда тя да се изпълни до 2020 г., а партньори на общината ще са фирмите от обществения градски транспорт, както и центърът за градска мобилност. 
Липсата на нощни линии всъщност предполага използването на лични автомобили и таксиметрови услуги, а гражданите, които не могат да си ги позволят, се чувстват изолирани и дискриминирани. Хората, които приключват работа след 22 часа, пък няма как да се приберат по домовете си, използвайки градски транспорт. Всичко това се отразява негативно на нощния живот на града. С въвеждането на нощни линии ще намалят случаите на шофиране в нетрезво състояние и инцидентите, мотивират се авторите на плана. Предстои да се извърши проучване на добрите практики в други страни от Европейския съюз и след това да се изработи подходящ модел за Русе. 
Сред останалите приоритети в плана за устойчива градска мобилност на Русе са реорганизация на линиите и анализ на търсенето на градски транспорт, създаване на мобилно приложение и интернет портал, както и изграждане на зелена пилотна линия. 
За да се подобри качеството на средата за мобилност и да се създадат условия за алтернативни начини на придвижване, пък е планирано изграждането на сигурни тротоари, кръстовища, места за пресичане и велоалеи. Предвиждат се и семинари, публични дискуции, обучения в училищата на тема „Устойчивата градска мобилност в културата на придвижване в Русе“. 
Стратегическият документ с десетте мерки и проекти на обща индикативна стойност 5 210 000 лева предстои да бъде обсъден и приет на идната сесия.