254 653 лева ще бъдат заделени от общинския бюджет за ремонт на уличното осветление на бул. „България“ в участъка от разклона за Николово до кръговото кръстовище на Дунав мост. Средствата основно ще бъдат осигурени от остатъка по устойчивост на проект „Светилник“ и от други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие. Това е една от корекциите в бюджета, която предстои да бъде обсъдена и утвърдена на предстоящата сесия. 
Още при приемането на бюджета за 2016 година кметът Пламен Стоилов увери общинските съветници, че юли-август лявата част на „България“ ще бъде осветена, въпреки че булевардът няма акт 15 и е със статут на строителен обект.