Общината ще придобие безвъзмездно собствеността върху имот на ул. „Шипка“ 55, който Правителството прехвърли за управление на областния управител миналата година. Имотът частна държавна собственост е с площ 431 кв.м и е необходим на общината във връзка с реализацията на проекта за реконструкцията на ул. „Шипка“ - от ул. „Чипровци“ до бул. „България“ по „Техническа помощ“. 
Допреди няколко години той се използваше от данъчните служители за офиси, но поради отпаднала необходимост премина в управление на областна администрация. Предложението на кмета Пламен Стоилов бе одобрено от съветниците и имотът ще бъде прехвърлен на общината.