Осеяният с дупки път от бариерата в задния двор на болницата до АГ комплекса ще влезе в ремонт до няколко дни. След преасфалтирането до входа на комплекса ще има едно платно, а изходът от стаята за изписване на бебета ще бъде с три платна. Това се прави за безопасност при движението и за да се избегне струпването на автомобили пред бариерата.
В момента текат разговори с общината и потенциални фирми изпълнителки на ремонта, а когато времето се успокои и валежите спрат, ще се премине към полагането на нов асфалт. Средствата за този належащ ремонт са осигурени от болницата.