Пред институциите, които участват в провежданата реформа във ВиК сектора, стои спешната задача за осъществяването на регионалните прединвестиционни проучвания, на чиято основа да се изготвят проектите за финансиране по оперативна програма „Околна среда 2014-2020“. Това каза шефът на ВиК Русе Сава Савов на заседанието на Асоциацията по водоснабдяване и канализация в сряда. Предния ден той присъства на информационно събитие в София с участието на регионалния министър Лиляна Павлова, на което е съобщено, че са сключени договори с консултантски групи за прединвестиционно проучване в рамките на следващите 12 месеца. 
Зам.-кметът Димитър Наков посочи, че е необходимо фирмите консултанти да посетят всички общини, за да може да се вникне по-детайлно в проблемите на всяка една от тях. Главният секретар на асоциацията Валентин Колев пък подчерта, че е необходимо тя да оказва методическа и практическа помощ на консултантските фирми. Така общините ефективно ще могат да кандидатстват по оперативните програми „Околна среда 2014-2020“ и „Развитие на селските райони“ за усъвършенстване на ВиК мрежата. 
Областният управител и председател на асоциацията Стефко Бурджиев предложи да се проведе обща среща между консултантските фирми, представители на общините и членовете на асоциацията, за да се изясни алгоритъмът на бъдещата съвместна работа.  
Членовете на общото събрание на асоциацията взеха решение за предоставянето на ВиК системи и съоръжения на общините Бяла, Ценово, Сливо поле и на областната администрация.