Един от основните фактори за постигнатия значително по-голям от очаквания икономически ръст през миналата година през първото тримесечие на 2016-а бележи чувствително отслабване. Това се отнася в най-голяма степен до силно намаления ни износ за страните извън ЕС.
За периода януари-март 2016 г. от България са изнесени стоки общо на стойност 10 590 млн. лв., като  спрямо съответния период на 2015 г. износът намалява с 1.6 на сто, показват предварителните данни на националната статистика. През март 2016 г. общият износ възлиза на 3 677.4 млн. лв., или с 6.8% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година.
Износът на България за трети страни намалява много по-драстично - с 8.8% в сравнение със същия период на 2015 г. и е на стойност 3 533.2 млн. лeвa. Основни търговски партньори на България са Турция, Китай, бившата югославска република Македония, Сърбия, САЩ и Руската федерация, които формират 50.9% от износа за трети страни.
През март износът на България за трети страни намалява с 23% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 1 173.5 млн. лeвa.
За първото тримесечие  в страната са внесени стоки общо на стойност 11 482.8 млн. лв., или с 6.8% по-малко. През март 2016 г. общият внос намалява с 5.4% в сравнение със същия месец на предходната година и възлиза на 4 195.7 млн. лeвa. Общото външнотърговско салдо е отрицателно и е на стойност 892.8 млн. лева.