С почти 27 на сто намаляват приходите на „Параходство БРП“ за първото тримесечие на годината спрямо същия период на 2015 г. Печалбата пада с близо 1,3 млн. лева до символичните 52 хиляди лева. Това става ясно от междинния отчет на превозвача, подаден до фондовата борса.
За периода януари-март постъпленията от основна дейност на параходството възлизат на 3,029 млн. лева при 4,144 млн. лева за първото тримесечие на 2015 г. За разлика от миналата година, този път дружеството не отчита и постъпления от дивиденти. През 2015 г. БРП вече бе получило 738 хил. лева от печалбата на дъщерните си фирми, каквито обаче тази година засега не са отчетени. Поради този факт нетният финансов резултат намалява 25 пъти спрямо миналогодишните 1,333 млн. лева. Това обаче вероятно ще се компенсира през следващите тримесечия, когато се отчетат и приходите от дивиденти.
Приходите на дружеството се влияят от множество фактори, но през 2016 година основният ще бъде интензивността на търговията в крайдунавските страни от региона на Среден и Долен Дунав, се казва в доклада на параходството. През последните месеци е постигнато равновесие при използването на различните валути при котировките на навлата. Тези при един от най-масовите товаропотоци - на зърната, твърдо се котират в евро, докато договарянията на навлата на суровинния товаропоток - руди, въглища и концентрати с произход Украйна и Русия и доставките до Сърбия, си остават в щатска валута.  
Промени в навлата по  дългосрочните договори за  превози в рамките на Европейската общност също не се наблюдават и те продължават да се котират в евро.