Още десет блока правят крачка към същинското саниране и за седем месеца ще придобият изцяло нов облик. Това става ясно от обявената обществена поръчка за проектирането и изпълнението на строителните работи на 10 жилищни сгради на стойност 11 710 347 лева по Националната програма. Блоковете, които ще бъдат санирани, са 5-етажният „Сирма войвода“ на ул. „Райна Княгиня“, който е строен през 1972 г., бл. №2 в Мартен, който е пуснат за ползване през 1987 г., 8-етажният „Руй планина“ на ул. „Родопи“. Нов облик ще придобият и  8-етажният „Кирил и Методий“ на ул. „Студентска“, строеният по данни на собствениците през 1966 г. блок №83 на ул. „Околчица“, „Жерав“ на ул. „Рига“, в който живеят около 250 обитатели, 5-етажният „Дилянка“ на ул. „Измаил“, 17-етажните „Чипровци“ и „Клисура“ на ул. „Чипровци“ и построеният през 1973 г. блок „Охрид“ на ул. „Доростол“. Поръчката е обособена в десет позиции, но оферти могат да се подават само по една от тях.
Предложения ще се приемат до 8 юни, а на 10 юни специална комисия ще ги отваря.
Междувременно за още пет жилищни блока ще бъдат  изготвени обследвания за енергийна ефективност и технически паспорт, става ясно от друга обявена от общината обществена поръчка. Тя е обособена в две позиции и обхваща блок „Шейново“ на едноименната улица и „Чинар“ на ул. „Рени“ 6, както и блоковете „Изола планина“, „Елба“ и „Калофер“. Общата стойност на поръчката е 301 135 лева без ДДС, като най-висока е сумата за бл. „Шейново“ - 87 395 лв, а най-ниската за „Калофер“ - 31 639 лв. Срокът за изпълнение е 50 дни. Оферти ще се приемат до 12 часа на 25 май, а в 14 ч специална комисия ще ги разгледа. При оценяването на предложенията и по двете обществени поръчки ще се търси икономически най-изгодното.