Над 17 км веломаршрути в Поломието и в Текето са почистени от паднали дървета в няколко акции след тежкия януарски сняг. Освен това по маршрутите в две направления туристите ще бъдат подпомагани от маркировка и указателни табели. Това стана ясно на заключителната пресконференция на сдружение „Вело Русе“ по проект за съвместното развитие на велосипедни маршрути в общините от област Русе, който се финансира по Програмата за подкрепа на неправителствените организации. Председателят на сдружението Кольо Пазарджиев обаче подчерта, че не е по силите на една организация да поддържа чисти и проходими дългите веломаршрути и затова се търси съдействието както на различните общини и Природен парк „Русенски Лом“, така и на други НПО в областта. 
На много карти европейският коридор „Евро-Вело 6“ преминава през неудачни маршрути, например по бул. „България“ в Русе, което налага преосмисляне на концепцията и предефиниране на трасето по по-безопасни и атрактивни пътища, посочи координаторът на сдружението Ростислав Кандиларов. За създаването на нова карта на велосипедните маршрути са сформирани работни групи в общините, с представители на местната власт, туристическия бизнес и заинтересовани групи. От огромния набор от възможни трасета са обособени 10 основни атрактивни тематични туристически маршрута, сред които Русенски Лом - каньони и средновековни културни центрове, храмове по поречието на река Лом“, Защитена местност „Калимок-Бръшлен“ и други.