29 проектни предложения на стойност 144 676 лева бяха подадени за конкурса "Знание и растеж" от културни и образователни институции, неправителствени организации и читалища. Комисия ще разгледа и оцени подадените предложения, а резултатите ще бъдат публикувани на сайта на фондацията до 3 май. Основен приоритет при оценяването ще бъде получаването и споделянето на знание и опит. Акцентът във втория конкурс на общинската фондация "Русе - град на свободния дух" и ВН - Социален проект на "Еконт" е поставен върху финансирането на проекти, които подкрепят знанието и имат за цел да създават условия за свободно човешко развитие.