Тази нощ, съответно в полунощ и три часа сутринта лондонско време два достатъчно големи астероида са прелетели край земята, съобщи Центърът за малки планети към Международния астрономически съюз. Първият астероид е бил открит през 2003 година от американски астрономи. Размерите му са от 170 до 540 метра според техните изчисления. Тази нощ той се е приближил до нас на 6.9 милиона километра, разстояние, равно на 18 пъти разстоянието между Луната и Земята.

Другото небесно тяло е открито в началото на 2016 година. То има размери от 160 до 490 метра и прелетя на още по-далечно разстояние от планетата ни. Няма данни двете небесни тела да са застрашили сериозно Земята.