От сряда специалистите на фирма „Санси“ продължават  да обработват русенските паркове, градини и междублокови пространства с техника за наземно пръскане срещу кърлежи и бълхи. Третирането ще се извършва рано сутрин от 4 до 7 часа до 5 май. Ако времето не позволява, пръскането ще се отложи за следващия подходящ ден.
Зелените площи се обработват с препарат Айкън 10 КС, който е безвреден за хора и животни поради ниската концентрация на разтвора. Въпреки това като допълнителни превантивни мерки се умоляват гражданите да не навлизат в пръсканите площи през следващите 24 часа. След обработката ще бъдат поставени уведомителни бележки на третираните места.