Парична санкция от 2000 лева за замърсяване на Дунав потвърди състав на Русенския районен съд. Глобата е наложена от Регионалната инспекция по околната среда и водите /РИОСВ/ на „Олео протеин“ ЕООД, след като проверка установила, че пречиствателната станция на дружеството е изключена, а отпадъчните му води се изливат в реката. Актът обаче може да се обжалва пред още една съдебна инстанция.
Сигнал за замърсяването на Дунав между Русе и Мартен бил подаден на 25 октомври 2015 година и екоинспектор отишъл на проверка. Оказало се, че  участъкът от реката е силно замърсен от жълто-кафеникаво вещество и пяна, а разливът стигал до неработещата пречиствателната станция на дружеството. Контрольорът не успял да открие никого от фирмата, затова чак на другия ден издал предписание замърсяването да бъде спряно. 
 Случаят не е маловажен, тъй като наказаното дружество не поддържало изправността на станцията в продължение на значителен период от време, през който реката е била постоянно замърсявана. Била изградена и нарочна връзка, за да не минават водите през съоръжението, като така да се минимизират разходите на дружеството за поддръжка. Нещо повече, в настоящия момент замърсяването на Дунав край Русе е честа, безотговорна и разрушителна за природата практика на множество предприятия на територията на града, поради което държавните органи, сред които и съдът, следва да отговорят на това явление с цялата тежест на закона, с което да предотвратят замърсяването на природата и така да опазят здравето на хората, посочи в мотивите си съда и потвърди паричната санкция.