Жителите на Червена вода все още нямат яснота кога  неприятният проблем с преминаващия през селото републикански главен път ще бъде окончателно решен. Те се оплакаха на общинските съветници Галин Григоров и Иво Пазарджиев от ВМРО от съсипващия къщите им трафик, множеството напукани стени, съборени огради, произшествия и страх по време на приемната им в селото. Животновъдите пък се жалваха, че често им се налага да прекарват своите стада през натоварения главен път, и то на места без добра видимост, а това крие риск от инциденти. Въпреки инициираните подписки от жителите на Червена вода и обещанията на различните институции, липсва адекватна реакция от страна на отговорните фактори. Затова общинските съветници от ВМРО се ангажираха да съдействат за изграждането на подлез, през който да могат да преминават селскостопанските животни, и да запознаят всички отговорни институции, които биха могли да имат отношение по темата.