Затвореният преди две години „Мега мол“ се продава на търг с тайно наддаване, става ясно от обявление на синдика Венцеслава Стефанова. Недвижимият имот, включващ точно 100 магазина, два етажа подземни паркинги, земята, върху която е построен, машини и оборудване се предлагат на стартова цена от 33 842 760 лева. Публичната продан ще се проведе на 3 юни от 11 часа в канцеларията на синдика.

В списъка за продажба не са включени асансьорите, ескалаторите и някои други съоръжения, върху които е учреден особен залог в полза на „Юръпиън Каварджънс Дивелопмънт  Лимитид“ /Малта/.
„Мега мол“ затвори през април 2014 г. след като стана ясно, че не може да обслужва многобройните си задължения, които надхвърлят 60 милиона лева. Търговският център дължи пари на широк кръг юридически и физически лица, сред които банки, фирми, бивши служители и др. Най-голям е дългът към Банка Пиреос, клон Лондон - 56,6 млн. лева. Точно тази банка през февруари 2014 г. поиска обявяването на мола в несъстоятелност. След дълго умуване русенските магистрати постановиха решението чак година и половина по-късно - през септември 2015 г.
Съвсем наскоро обаче се оказа, че това решение не е съвсем правомерно. През февруари Русенският окръжен съд постанови на първа инстанция, че клон на банка не може да иска несъстоятелност, а това трябва да направи централата на кредитната институция. Така юридическата каша около мола се забърка съвсем. Което явно не е пречка синдикът да започне действия по осребряване на обезпечението по кредита.