Бюджетът спешно отпуска 14,490 млн. лв. за ликвидиране на заболяването заразен нодуларен дерматит по говедата. Решението беше взето на вчерашното заседание на Министерския съвет. Парите се превеждат по бюджета на Министерството на земеделието и храните за 2016 г. Целта е бързо да се компенсират загубите на фермите, засегнати от смъртоносната шарка. Парите са заложени в резерва за непредвидени и неотложни разходи в частта за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия.
До този момент ще бъдат обезщетени стопаните в съществуващите 13 огнища на територията на областите Хасково, Стара Загора и Пловдив. От това заболяване са засегнати 537 говеда в 13 ферми. Компенсациите са регламентирани със Закона за ветеринарно медицинската дейност.
С цел овладяване разпространението на заболяването, във всички засегнати обекти е необходимо животните, показали клинични признаци, а също и контактните говеда, да бъдат умъртвявани по хуманен начин.
Очаква се обезщетението да е в размер малко над 1000 лева за животно.
Епизоотичната ситуация в съседните Турция, Гърция и Република Македония се усложнява и във връзка с бързото разпространение на болестта е създадена организация за повишена епизоотична готовност в областите, граничещи с тези страни. 
Епидемията ще бъде тема на утрешното извънредно заседание на Областния съвет по животновъдство в Русе.