Бюджетен дефицит от 1.4%, минимална заплата от 460 лева и преизчисляване на пенсиите от следващата година са част от показателите заложени в приетата от правителството бюджетна прогноза за периода 2017-2019 година. 
Запазват се съотношенията на осигурителните вноски за фондовете на държавното обществено осигуряване, като за 2017 г. и 2018 г. се повишава размерът на осигурителната вноска за фонд „Пенсии“ на ДОО с по един процентен пункт. Целта е да се намали недостигът от средства по бюджета на ДОО и субсидирането му от държавния бюджет.
Запазват се целите за бюджетния дефицит за 2017 г. и 2018 г., съответно на 1,4% и 1% от БВП, заложени в последната средносрочна прогноза. За 2019 г. се очаква дефицитът да е на ниво от 0,5% от БВП. 
Предвидено е увеличаване на размера на минималната работна заплата от 1 януари 2017 г. на 460 лв. и запазване на този размер за 2018 г. и 2019 година. 
Сред основните разходни приоритети е секторът на отбраната, като приоритетно са планирани средства за модернизация и повишаване на отбранителните способности на въоръжените сили - за осигуряване на летателната годност на самолети МиГ-29, за придобиване на нов тип боен самолет и на многофункционални модулни патрулни кораби.