Бариерата на прелеза до Централния пазар се спуска 50 пъти за денонощие средно за по осем минути. Това означава, че за рекордните 400 минути или 6 часа и 40 минути движението в района е блокирано и колите вият опашки за преминаване от и към центъра. Това е едно от най-невралгичните места в града и периодично се повдига въпросът за преодоляването му с подлез или надлез, но подобно инфраструктурно решение вече изглежда невъзможно и от финансова, и от техническа гледна точка, като се имат предвид новите пътни възли, предвидени по улица „Шипка“. 
Пробивът „Кауфланд“ облекчава в известна степен трафика, но не е пълноценно решение на проблема.
Правилата за спирането на движението през прелеза са в сила отпреди 15 години и за това време разбрахме, че това е най-правилният начин за осигуряване на безопасността на пешеходци, автомобили и влакове, обясняват жепейци. Според тях времето за спусната бариера е различно, защото зависи от коя гара идва влакът. Ако е тръгнал от гара Разпределителна, бариерата е спусната по-дълго, ако се движи от Централна гара, се вдига по-бързо. Режимът за свалянето й е следният - дежурният ръководител движение в съответната гара разпорежда на пазача на прелеза да свали бариерата. След изпълнението на заповедта при него светва зелена светлина и той пуска композицията или локомотива. Щом влакът премине прелеза, бариерата се вдига и при ръководителя движение светва червена светлина. Това се повтаря 39 пъти през есенно-зимния сезон и 50 пъти през пролетно-летния.
Най-ощетени от честото и продължително спиране на автомобилното движение през прелеза са част от жителите на кварталите „Родина“, „Здравец“ и „Чародейка“, но няма изгледи тази язва на едно от най-натоварените места в града да бъде премахната.