Поетата битка от Университетската многопрофилна болница за активно лечение /УМБАЛ/ срещу другата голяма болница в Русе - „Медика“, завърши с 1:0 на първа инстанция. Със свое решение Русенският районен съд осъди частното лечебно заведение да предаде на УМБАЛ сутерена от близо 400 кв.м, където по проект работи хоспис „Медика“.

Едва ли обаче това ще сложи точка на спора, тъй като може да продължи и пред по-висши съдебни инстанции.
Имотният казус между двете болници се породи, след като от УМБАЛ решиха да прекратят договора за наем с частната лечебница. Сутеренът бе предоставен за целите на проекта през септември 2008 година, когато първоначално бе сключен договор за 5 години, а с анекс бе удължен до 2015 година. В хосписа тежко болни получават и здравни, и социални услуги. Управата на болницата обаче решила, че отношенията с „Медика“ не могат да продължават. Затова им изпратили предизвестие, в което се казвало, че договорът се прекратява. Така още на 1 септември 2015 година „Медика“ била поканена да определи дата и час за предаването на имота. Въпреки това сутеренът не бил освободен. С нова покана от ноември 2015-а процедурата била повторена, като било и посочено, че помещенията трябва да се предадат до 1 декември. А отделно за ползването им да се плати наем, за който за месеците септември, октомври и ноември са издадени фактури от по 1200 лева с ДДС. Но хосписът продължава да работи. Отделно от УМБАЛ посочват, че тъй като са болница с държавно и общинско участие, няма как на тяхна територия да функционира и друго лечебно заведение с идентична дейност.
От „Медика“ оспориха твърденията на болницата, като посочиха, че договорът с тях бил прекратен от лице без правомощия и без да има решение на компетентния за това орган на дружеството. Твърят и че уведомлението за опразване на имота също било изпратено от лице без представителна власт. Отделно в хосписа помощ и подкрепа получавали хора не само от Русе, но и от други градове и области, за които нямало кой друг да положи адекватни грижи. 
Безспорно от 1 октомври 2015 година договорът за наем е прекратен и собственикът на имота има право да си го върне. Наемателят обаче не го е освободил, въпреки отправените покани за това, посочи в решението си Русенският районен съд. И заяви, че няма как с издаването на фактури за наем договорът да се счита за продължен. 
Изложените възражения, че ползите от медицинската дейност за голям брой тежкоболни пациенти, както и това, че болницата не разполага с възможност да осъществява аналогични и качествени грижи за тези пациенти, нямат правно отношение към спора, пише още в мотивите си Районният съд. 
Както „Утро“ писа, УМБАЛ си иска от „Медика“ и част от деветия етаж в Хирургичния блок, където от 10 години една срещу друга работят частна и държавна рехабилитация. Според болницата и там договорът е прекратен, но частната лечебница продължава да използва имота. Предстои съдът да се произнесе и по този имотен спор.