Жилищният блок „Бели брези“ на улица „Света гора“ 14 в центъра започна да уляга, а в четири от апартаментите се появиха пукнатини по тавана с дължина почти 3 метра, сигнализираха силно притеснените му обитатели. Причината според тях е наклон по уличното платно, който не е направен по строителните норми. Вследствие на това дъждовната вода се събира и до блока се образува огромна локва с дължина около 6 м и широчина 5 м, а дълбочината й е около 50-60 см в зависимост от количеството дъжд. 
Всичко започна в края на лятото на 2014 след частична смяна на водопровод. При първия есенен дъжд обаче се образува огромната локва, а водата се оттича в основите на жилищния блок, разказа домоуправителката Иванка Караджова. Тя живее на третия етаж във вход А, а по тавана в стаите на апартамента й има пукнатини. 
Хората са категорични, че преасфалтирането на тази част от улица „Света гора“ е крайно наложително, като наклоните трябва да бъдат спазени, а оттичането на водата да е както трябва. 
В тази връзка живеещите в блока са изпратили жалба до ВиК и до общината в края на миналата година. След извършена проверка от служителите от ВиК е констатирано, че всички мрежи и съоръжения на оператора са в нормално експлоатационно състояние, а извършването на корекции във вертикалната планировка на уличното платно не е от компетенцията на дружеството. 
Специалистите от общинската дирекция „Устройство на територията“ пък са констатирали, че асфалтобетоновата улична настилка е в добро техническо състояние, но в този участък има улягане на уличното платно, което вероятно се дължи на недостатъчно уплътнена земна основа при строителството. Поради тези причини отводняването на повърхностните води от улицата е затруднено, като е увеличено времето за оттичане, става ясно от отговора на общината през януари тази година. 
За решаването на проблема е необходима цялостна корекция на платното за движение, прилежащите тротоари, водопроводната и канализационната система, което изисква огромен финансов ресурс за реконструкция на уличната отсечка. Община Русе е предвидила средства в следващия програмен период за ремонт на пътни и тротоарни настилки, като с приоритет се възстановяват участъците от първостепенната улична мрежа, е посочено още в писмото.