Многопрофилна болница за активно лечение официално влезе в елита на здравеопазването. Най-голямото здравно заведение в областта получи университетски статут и занапред абревиатурата му ще бъде УМБАЛ. Решението бе взето на вчерашното заседание на Министерски съвет по предложението на Русенския университет.        
Ползата от това е не само за болницата, а за цялата Русенска област, защото нивото за обслужване на пациентите се повишава. Русенските лекари ще имат възможност да повишат квалификацията си, да се хабилитират като доценти и професори и да използват уменията си тук, каза вчера за „Утро“ зам.-председателят на Съвета на директорите в УМБАЛ-Русе д-р Йосиф Новаков.
По думите му това ще промени коренно научната дейност в болницата, а оттам и обучението на студентите от факултет „Здравни грижи“ в Русенския университет. Очакваният допълнителен ефект е занапред медицинските сестри, акушерките и кинезитерапевтите да бъдат мотивирани да останат на работа в Русе.
В болницата ще идват хабилитирани медици от други големи лечебни заведения за практическо обучение на лекарите специализанти и за кадрите от „Здравни грижи“. Занятията ще се провеждат в отделенията по хирургия, ортопедия, вътрешни болести, неврология, неврохирургия, рехабилитация, АГ-комплекса и други по утвърдена съвместно с Русенския университет програма. Освен това трансформацията ще даде възможност на болницата за професионални отношения с други университетски болници, но вече като равноправни партньори, подчерта д-р Новаков.