Кинтекс и ВМЗ влизат в забранителния списък за приватизация. Това са решили министрите на днешното си заседание, заяви министърът на икономиката Божидар Лукарски след заседанието на Министерски съвет.

Министърът на финансите Владислав Горанов допълни, че всички дружества, които са извън забранителния списък трябва задължително да бъдат обявени за такива и от Агенцията по приватизация са направили това.

Горанов посочи, че днес е било одобрено и искането за дерогация от Европейската комисия по т.нар. ДДС директива. "Дерогацията е свързана с поетия ангажимент работодателските организации пред бизнеса, по аналог от други държави от ЕС, да поискаме опция за частично ползване на данъчен кредит за МПС (става дума за 50%). Нещо, което ще даде възможност, когато определени регистрирани по ДДС лица искат да използват комбинирано дадин актив, при облекчена процедура, с частично ползване на данъчен кредит да използват актива без да имат задължения по сложната система за отчетност, която изисква разделното ползване на активите и ДДС, свързана с личното ползване", обясни Горанов.
Става дума за данъка при лично ползване на активи, собственост на регистрирани по ДДС лица, което е известно като данък всеки ден или данък уикенд.

Според Горанов с изпращането на дерогацията, която съвпада и с решени подобни механизми от другите европейски държави, финансовият министър заяви, че смята че се стигат европейските стандарти и се намира баланс.

Горанов уточни, че дерогацията не обхваща леките автомобили. Горанов заяви също, че ако е била одобрена идеята да се включват в дерогацията и луксозни яхти и автомобили, сме щели да бъдем единствената държава в ЕС с облекчено ползване на яхти и самолети.

"Облекченията, ако трябва да се прилагат по отношение на бизнеса, едва ли трябва да са свързани с яхти", коментира той.