Просветният инспекторат в Русе започна в интернет разяснителна кампания за приема на ученици след седми и осми клас, която предстои през юни и юли. На сайта http://priem.rio-ruse.org е публикувана необходимата информация - списъците на паралелките за прием, графиците за дейностите по приема и балообразуването. Училищата, специалностите и възможната реализация за завършилите пък са представени в инфо брошури. Заинтересованите могат да намерят статистика за Националното външно оценяване в седми клас и предишните кампании по приема по години, калкулатор за бал след 7 клас и изпитни материали. В сайта ще бъдат публикувани и списъците с оценките от Националното външно оценяване в 7 клас, както и приетите ученици след 7 и 8 клас.