Износът на България за ЕС намалява с 1.4% спрямо същия месец на 2015 г. и е в размер на 2 262.7 млн. лева показват данните на Националния статистически институт (НСИ) през януари 2016 г. и. Основни търговски партньори на България са Германия, Италия, Румъния, Гърция, Франция и Белгия, които формират 67.0% от износа за държавите - членки на ЕС.
При износа на България за ЕС, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, през януари 2016 г. в сравнение със същия месец на предходната година най-голям ръст е отбелязан в секторите „Химични вещества и продукти“ (36.8%) и „Разнообразни готови продукти, н.д.“ (16.8%). Най-голям спад се наблюдава в сектор „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (61.1%).
НСИ отчита, че вносът на България от ЕС през януари 2016 г. намалява с 2.1% в спрямо същия месец на предходната година и е на стойност 2 263.0 млн. лв. по цени CIF. Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Италия, Румъния, Испания и Гърция.
При вноса от ЕС, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, през януари 2016 г. в сравнение със същия месец на 2015 г. най-голямо процентно увеличение е отчетено в сектор „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (29.3%). Най-голямо намаление се наблюдава в сектор „Минерални горива, масла и подобни продукти“ (18.1%).
Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с ЕС за януари 2016 г. е отрицателно с 0.3 млн. лева. По цени FOB/FOB (след елиминиране на разходите за транспорт и застраховки при внос на стоки) салдото е положително със 162.0 млн. лева.