Ден на интелектуалната собственост бе проведен в Русенския университет по инициатива на Патентното ведомство в сътрудничество с Ведомството за интелектуална собственост на Европейския съюз. Експерти направиха кратко представяне на същността, начина на функциониране и предимствата от използването на системата за правна закрила на обектите на интелектуална собственост и вредите от разпространение на фалшиви и пиратски стоки. Каква е разликата между патент и полезен модел и защо е добре да се регистрира дизайнът на даден продукт, бяха част от обсъжданите теми. 
Във фоайето на ректората беше разположен щанд, на който представители на Патентното ведомство даваха информация за обектите на интелектуалната собственост, демонстрираха електронни бази данни, в които могат да се търсят изобретения, промишлени дизайни, търговски марки. 
На студентите бяха предоставени материали, посветени на интелектуалната собственост, специално разработени за случая.
„Избрахме Русенския университет, защото сме убедени, че тук се генерират нови идеи, които се прилагат в практиката“, каза в началото на семинара Магдалена Радулова от Патентното ведомство.