Кметът Пламен Стоилов ще отчете пред гражданите изпълнението на бюджета за миналата година. Публичното обсъждане е насрочено за 18 април от 17,30 часа в Пленарна зала.
От документа, който е публикуван в сайта на общината, става ясно, че приходите в хазната миналата година са били 106 148 459 лв., а разходите 86 353 703 лв. Преходният остатък е 19 794 756 лв.
Изводите при съставянето му са, че изпълнението на бюджета е балансирано, има добра събираемост на планираните собствени приходи и на недоборите от минали години. Изпълнението на разходната част е ефективно и има конкретни резултати при изпълнението на инвестиционната програма както по бюджета, така и с европейски средства. В резултат на предприети мерки за строга финансова дисциплина и контрол, разумно, целесъобразно и ефективно разходване на средствата, бюджетната година за общината приключва без просрочени задължения.