Работна група ще подготви и внесе промени в наредба 17, чиято цел е да се повишат критериите за удостояване със званието почетен гражданин на Русе. Последните изменения на наредбата са от 2014 година, но е необходимо действащите норми да бъдат усъвършенствани, тъй като оттогава насам предложенията за почетни граждани се увеличават прогресивно. В тази връзка председателят на общинския съвет Христо Белоев внася предложение за създаването на работна група, което се очаква да бъде прието на идната сесия. 
А иначе на заседанието на 21 април предстои съветниците да гласуват удостояването посмъртно на генерал Ваньо Танов и единствената българка с инженерна специалност в Япония проф.Румяна Ценкова с титлата почетен гражданин на Русе. Ген.Ваньо Танов се предлага заради неговите значими постижения и резултати в областта на борбата с престъпността и контрабандата, а проф.Румяна Ценкова за високи държавни и международни постижения в областта на науката. Предложението за Танов е от девет общински съветници, а за Ценкова идва от инициативен комитет от учени, академици от БАН и професори от висши учебни заведения.