Как да посрещаме по-добре туристите в Дунавския регион и Поломието, как да сме по-полезни за тях и за себе си и как искаме да се развива Дунавската дестинация е темата на обучението за устойчив туризъм по Дунав, което ще се проведе от 12 до 26 април в клуба на туристическо дружество "Приста". Ще бъдат обсъдени и въпросите за правна рамка, рекламна стратегия, екологично и социално отговорен туризъм, а лектор ще е експертът по туризъм Михаил Михов. Обучението е безплатно, а записването става чрез попълнена регистрационна форма до 10 април. Интересуващи се от предлагането на различни туристически услуги в региона могат да намерят повече информация на сайта на дружеството. Обучението е част от допълнително споразумение към проекта "Заедно за устойчиво развитие на Дунавските острови", финансиран по Програмата за подкрепа на неправителствените организации в България.