Парламентът одобри на първо четене промените в Закона за държавния служител, с които се цели спиране на злоупотребите с назначения в публичната администрация.С измененията се въвеждат нови конкурсни тестове на две нива за лица, които искат да постъпят на работа в администрацията.

Премахва се и възможността за назначаване без конкурс на лица на непълно работно време, което сега е вратичка в закона, обясни пред Народното събрание зам.-министърът на труда и социалната политика Гълъб Донев.

Ще се въведе и информационен портал за вакантните длъжности. Те ще се обявяват и на специализирани сайтове за търсене на работа.

Има и други нови моменти като въвеждане на стипендиантски длъжности. Те касаят редки специалности. Ще се сключват договори за стипендии, което ще дава възможност наетите да бъдат впоследствие назначавани на щат.

Предлага се първото преназначаване или преминаване на ръководна длъжност да се извършва след успешно преминаване на тест, организиран от Института по публична администрация, за определяне нивото на общите компетентности и познания, необходими за заемането на ръководни длъжности. Целта е да се осигури равнопоставеност с кандидатите, които заемат ръководна длъжност чрез конкурс.

С предложеното допълнение на чл. 82, ал. 3 се предлага подбор да се извършва не само при преназначаване на по-висока длъжност, но и при преназначаване на длъжност, определена за ключова в администрацията. Дефиниция на ключова длъжност е дадена в Допълнителните разпоредби на законопроекта, като критериите за ключови длъжности се определят с наредба на Министерския съвет.
Промените днес бяха одобрени на първо четене със стабилно мнозинство.

Някои от текстовете бяха оспорени от представители на ДПС и Реформаторския блок. Очаква се сериозен дебат на законопроекта при гласуване на промените на второ четене.