Служители на Комисията за защита на конкуренцията съвместно с органите на полицията осъществяват внезапна проверка на място в "Лукойл България" ЕООД и „Ромпетрол България“ ЕАД.

Действията на КЗК са част от производството за картел, образувано след секторния анализ на пазара на горива, съобщиха от КЗК. При проверката КЗК има право да изземе всякакви писмени, както и други веществени доказателства, а също така и средства за предаване на информация.