Международно дружество „Елиас Канети“ организира национален конкурс за графити и любителска фотография на тема „Цветовете на вярата“. От участниците се очаква да покажат своя поглед към живота в многоликия град, природните и културните ценности и различните проявления на вярата. Графити-проекти и фотографии могат да се изпращат до 10 май на адрес: [email protected] или да се публикуват директно на Фейсбук страницата на събитието.
Професионално жури и гласуване във Фейсбук ще определи най-сполучливите работи, те ще участват във второто издание на арт фестивала „Аз, градът“ през първата седмица на юни. Най-добрите 8 графити-проекти ще бъдат изпълнени върху оградните пана на строящия се храм „Всех Святих“ в Русе. Пак там ще бъдат изложени и 10-те най-впечатляващи фотографии.
Крайните победители в конкурса ще определи допитване до публиката на фестивала. Подробности за условията за участие могат да се намерят на страницата на дружество „Канети“ и във Фейсбук.