Малка по обем, но с голям емоционален заряд и с апел да не се забравя миналото и да се отдаде почит на жертвите от Руско-турската война 1877-78 г. - това е посланието на книгата на Трифон Трифонов „Укрепената позиция на Русчушкия отряд“, която бе представена в читалището в Тръстеник.
Това е единадесетата книга на автора, известен с подчертания си афинитет към местната история. Акцентът този път е поставен върху грижите за паметниците върху братските могили. Заедно с това е направен успешен опит в издирването на документи, факти и свидетелства за първоначално поставените знаци. Използван е добре подаденият изворов материал, състоящ се главно от правени в първите дни след 1878 г. снимки от руския фотограф щабс-капитан Михаил Ревенски. Паралено с това се прави опит и за днешното позициониране на местата на оцелелите паметни знаци, за съдбата, преместването и дори за оскверняването на някои от тях.