На 6 юни ще се проведе общото събрание на акционерите на „Фазан“ АД става ясно от обявление на дружеството до фондовата борса. То ще се проведе в седалището му в Русе на ул.“Трети март“ от 13.30 часа.
Право на глас имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на събранието.
Акционерите трябва да приемат годишния финансов отчет за 2015 г., да освободят от отговорност управителните органи и да вземат решение за разпределение на печалбата. Тъй като за миналата година тя е в символичния размер от 4 хил. лева, е ясно че цялата ще бъде заделена за резерви.
Както „Утро“ писа, през миналата година чорапеното предприятие отчете сериозен спад на продажбите, които се очаква да намалеят с още 40 на сто през тази година.
Дружеството е част от групата на „Стара планина холд“ АД.