Държавен фонд „Земеделие“ преведе над 95 000 лева на 20 земеделски стопани, подали заявления по схемата за Държавна помощ за компенсиране на материални щети по загинали селскостопански животни и унищожени пчелни семейства в резултат на природни бедствия.  
Подпомогнати са стопани, които през 2015 г. са претърпели щети от загинали селскостопански животни и унищожени пчелни кошери, и които са включени в регистъра с издадени констативни протоколи на МЗХ. Животновъдите получиха обезщетение за загинали пчели, едър и дребен рогат добитък, юници над 12 месеца, говеда за угояване от 12 до 24 месеца и агнета до 6 месеца.
Общият бюджет по тази схема, определен за 2016 година, е 100 000 лева. 
Държавен фонд „Земеделие“ е изплатил и 30 407 633 лева по Схемата за обвързано подпомагане за протеинови култури за Кампания 2015. Субсидията получават близо 11 000 земеделски стопани от страната, които са заявили желание за участие по схемата и отглеждат протеинови култури.