8731 са към края на февруари безработните, регистрирани в трите бюра по труда в областта - в Русе, Бяла и Ветово. Броят на записалите се на борсата се увеличава с 53 в сравнение с края на януари.
Равнището на безработица за областта е 8,5%, при 8,4% месец по-рано. То е по-ниско от средното за страната, което е 10 на сто. Най-значим е процентът безработни отново в община Ветово - 34,7% /1409 души/, следват общините Борово - 33,4% /520 човека/, Ценово - 32,6% /580 човека/. Въпреки че като бройка най-много са хората без работа в община Русе - 3594, в проценти ситуацията тук е най-оптимистична: 4,4% ниво на безработица.