Студентите по медицина в Пловдив вече ще могат да се обучават в още две частни болници, освен университетската "Св. Георги".

Засега това е проекторешение на Министерски съвет, но е направено от министъра на здравеопазването на база на мотивирано искане от ректора на Медицинския университет.

Новите две болници в списъка от 26 университетски бази в страната са МБАЛ "Пълмед" и МБАЛ "Еврохоспитал Пловдив". "Пълмед" ще обучава студенти по медицина, както и бъдещи медицински сестри и акушерки. По девет специалности ще се получава и следдипломно обучение на лекари. По девет специалности ще се получава и следдипломно обучение на лекари. В Пазарджик лечебното заведение ще предостави както обучение за студенти по медицина, медсестри и акушерки, така и следдипломно обучение по 12 специалности за лекари. И в другата многопрофилна болница - „Еврохоспитал Пловдив“ ще се обучават студенти по медицина и медсестри, както и специализанти по гасдтроентерология, анестезиология и интензивно лечение, ортопедия и травматология, ревматология и хирургия. И двете здравни заведения имат акредитационна оценка „отлична“ за срок от 5 години за практическо обучение на студенти – медици.