Обществена поръчка за изработка и доставка на мебели за 79 200 лева обяви Община Русе. Новото офис обзавеждане, мебелировка, електродомакински уреди и продукти за почистване ще се ползват за нуждите на общинските проекти за интеграция на ромите, за кризисния център за жертви на домашно насилие и за Областния информационен център. Техническите условия и изискванията към кандидатите са подробно описани в документацията към поръчката. 
Оферти ще се приемат до 12 часа на 4 април, а в 14 часа специална комисия ще ги разгледа, като при оценяването ще се търси най-ниска цена.