Заместник-кметът на община Ветово Исмаил Джеват Селим е част от Управителния съвет на учреденото във вторник в Исперих гражданско сдружение „Движение Независимите“. Той е втори мандат зам.-кмет в общината, като и двата пъти е избиран за общински съветник. 
„И двата пъти съм бил независим кандидат. Никога не съм бил партийно ангажиран и занапред нямам амбиции да се занимава с политика“, каза за „Утро“ 33-годишният зам.-кмет. В момента той учи „Комуникационна техника и технологии“ в Русенския университет, а преди да заеме поста зам.-кмет, е бил управител на ветовската фирма „Нетбокс“. 
Управителният съвет на неправителствената организация се състои от 11 души, като председател е независимият депутат Гюнай Хюсмен, а изпълнителен директор депутатът Муса Палев. Част от учредителите са изгонени от ДПС в различни периоди, но има и неизкушени от политиката като Селим. Предстои регистрацията на сдружението в съда, вече е запазен и домейн nezavisimite.bg.
Днес във Ветово пък ще се проведе извънредна сесия с една единствена точка в дневния ред - приемане на декларация от общинския съвет относно дейността му през 2015-2019, а вносител на предложението е председателят на местния парламент д-р Мехмед Мехмед. Актът с приемането на декларацията вероятно е продиктуван от пресконференцията на кмета Георги Георгиев миналата седмица, на която той подчерта, че в момента в състава на общинския съвет се налагат идеите и мненията на лидерите на две партии - Димитър Денев от ГЕРБ и д-р Мехмед Мехмед от ДПС, а това рефлектира върху правата и интересите на гражданите на общината. 
С документа, който се очаква да бъде приет днес, се декларира, че при осъществяването на своята дейност общинският съвет ще се ръководи от принципите за законност, публичност, яснота и предвидимост. Освен това се изразява готовност за партньорство с всички физически и юридически лица - търговски дружества и юридически лица с нестопанска цел, за постигане на по-висок жизнен стандарт и благоприятна среда за развитие.