Българската компания „Агрион“ ще отпуска кредити, съобщиха от дружеството. Те са срещу обезпечение земя и са разработени специално за нуждите на земеделския бизнес.
„Направихме сериозен анализ, за да предложим атрактивни финансови продукти, които покриват дългосрочните инвестиционни цели на фирмите, краткосрочните им разходи или лизинг“, посочиха от „Агрион“. 
„Земеделците имат нужда от прогнозируемост на разходите и по-малко бюрокрация. Ние стъпваме на утвърдения си бизнес модел и опит от създаването и управлението на портфолио от земя и услуги, насочени към активното й управление. Затова условията ни са много по-адекватни и съобразени с нуждите и реалността на бизнеса на земеделските производители. За разлика от банките ние предлагаме улеснена процедура за кандидатстване, по-малко документи и само една такса. Различаваме се също по бързината на отговора към кредитоискателя, което дава  възможност на клиентите да планират спокойно разходите си“, посочиха експертите.
Улеснението за клиента е, че не се изисква детайлен бизнес план, финансов анализ, отлична кредитна история. Освен това „Агрион“ няма такса за разглеждане, което намалява риска за кредитоискателя да направи разходи, а в крайна сметка да не е одобрен. От клиента не се изисква перфектната кредитна история или да работи само с „Агрион“. Кредитополучателят дължи една единствена такса за управление - няма допълнителни комисиони за разглеждане и обработка, за оценка на риска и други. На практика той не дължи нищо преди да е сигурен, че ще получи желаното финансиране. 
За разлика от другите финансови институции в „Агрион“ основно обезпечение се приема земята. Експертите я оценяват пазарно, бързо и безплатно. Друго предимство на българската компания е, че предлага може би най-високия процент финансиране срещу нея - реалния процент е до 80% от пазарната стойност на заложения актив. Не се изискват допълнителни обезпечения като апартаменти, къщи, машини; нито пък включването на съдлъжници, поръчители, гаранти.
Но скритото оръжие на „Агрион“ е, че познава пазара на земеделска земя и проблемите в агробизнеса. Затова и клиентите могат да разчитат не просто на кратък, ясен и бърз отговор, но на по-адекватна оценка на обезпечението, разбиране, професионален съвет и най-вече на пари навреме.
„Смятаме, че новата услуга ще даде възможност на фермери, земеделци и обикновени хора с желание да инвестират, да се разрастват, да се справят с предизвикателствата при наистина разумни условия“, допълват от „Агрион“. 
За последните две години българската фирма откри 25 офиса в цялата страна и се наложи като едно от най-динамично развиващите се дружества в сектора. Целта на дружеството с новата услуга финансиране е да осигурява пари бързо, в точното време, когато са необходими. Услугата вече се предлага във всички офиси на дружеството.