„Енерго-Про Енергийни услуги“ връчи на „Кауфланд“ първото в България Удостоверение за електрическа енергия, произведена от възобновяеми източници, съобщиха вчера от компанията. Документът доказва, че от 1 март 2016 г. търговската верига закупува 100% зелена енергия. С придобиването му „Кауфланд България“ стимулира екологичните производства и допринася за опазването на околната среда.
От няколко години новите търговски обекти на „Кауфланд България“ се отопляват без използването на фосилни горива чрез специална иновативна система, която използва отпадъчната топлина от хладилните мощности. По този начин фирмата дава своя принос към редуциране на вредните емисии. Във филиалите на „Кауфланд България“ се извършва стриктно разделно събиране на отпадъците, като само за миналата година компанията е предала за рециклиране близо 8000 тона хартия и над 740 тона фолио. Кауфланд България е първата търговска верига, получила сертификата „Зелена компания“ от Световната банка.
С развитието на технологиите екологичните електропроизводства стават все по-ефективни и това е допълнителен стимул много държави да прилагат мерки за тяхното насърчаване.
 „За нас е чест да връчим първото в България Удостоверение за 100% доставена зелена енергия на Кауфланд, като основен наш партньор. Високо ценим техния пример за отговорно отношение към природата при потреблението на електрическа енергия. Благодарим им, че заедно въвеждаме една добра европейска практика в България“, сподели Пламен Стефанов, управител на „Енерго-Про Енергийни услуги“.